Street Entertainers

Mori Ippo

Edo period (1615-1868), About 1860