Snow at Tosho Shrine, Ueno (Ueno Toshogu no Yuki)

Kawase Hasui

1929