The Genmon Bridge On The Sumida River

Shiro Kasamatsu

1959