2 of 2 (1988.82.109-.110)

Landscape

Zheng Ji

Qing dynasty (1644-1912), 19th century