Ikiutsushi Ikoku Jinbutsu (Dancing Man with Geisha)

Utagawa Sadahide

About 1860