Actors Bandō Hikosaburō V as Teraoka Heiemon, Kataoka Nizaemon VIII as Ōboshi Yuranosuke, Asao Yoroku II as Ono Kudayu, and Sawamura Tanosuke III as Okaru

Toyohara Kunichika

Edo period (1615-1868), 1862