The Actor Iwafuji Ohatsu

Toyohara Kunichika

1867