Slow Train Through Arkansas, Thomas Hart Benton, lithograph

Slow Train Through Arkansas

Thomas Hart Benton

1941