Polly Kane, Childe Hassam, engraving

Polly Kane

Childe Hassam

1917