Mitate shiranami 6 kasen kuromushi

Utagawa Toyokuni

1864