Helmet (Kabuto)

School of Saotome

Edo period (1615-1868), about 1650