Evening at Ushigome (Ushigome Kagurazaka)

Tsuchiya Koitsu, Published by Doi Hangaten

Showa period (1926-1989), 1939