Enoshima, Tokaido Harimaze Zuye (Mixed Prints of the Tokaido, Enoshima)

Ando Hiroshige, Possibly published by Ibasen

Edo period (1615-1868), 1848