Comic Shinto Dancers (Kagura no Doke)

Mori Yoshitoshi

1960