Bottom Prime (Four Oaks, North Carolina), Jeff Whetstone, gelatin silver print

Bottom Prime (Four Oaks, North Carolina)

Jeff Whetstone

1992