108 Stars of Destiny (Yi Bai Ling Ba Xing)

Huang Shen

Qing dynasty (1644-1912), 1747